SŁUŻYMY POMOCĄ

Zapraszamy do nowo otwartego, zarejestrowanego przez Wojewodę Pomorskiego domu opieki dla osób
niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i przewlekle chorych.