Zapraszamy do nowo otwartego, zarejestrowanego przez Wojewodę Pomorskiego domu opieki dla osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych