Zapraszamy do domu opieki dla osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku oraz przewlekle chorych, zarejestrowanego przez Wojewodę Pomorskiego w  wykazie placówek opiekuńczych pod numerem 80